Košarica:
(0)
0

Košarica je prazna

Besplatna poštarina za kupnju 80 €

Opći uvjeti i pravila poslovanja

 • Kuči
 • / Opći uvjeti i pravila poslovanja

Podaci o tvrtki

IRBIS d.o.o.
Koseze 32c
6250 Ilirska Bistrica, Slovenija
Matična številka: 5411637000

Porezni broj: 17641217
Obveznik PDV-a: DA
Telefonski broj: 00386 5 71 00 280

e-mail: prodaja@irbis.si

 

 

Općenito

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) društva IRBIS d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) sastavni su dio svih ugovora između Društva i kupaca proizvoda (u daljnjem tekstu  također: stranke) koji posluju s Društvom. Odredbe Općih uvjeta također se primjenjuju na sve ponude, predračune, predugovore, pravno-poslovne izjave i druge usluge koje proizlaze iz poslovanja između Društva i stranke. Predmetni opći uvjeti sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (ZVPot), Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (GDPR), važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (ZEKom-1). Predmetni Opći uvjeti poslovanja propisuju rad internetske trgovine Društva, prava i obveze korisnika i trgovine te reguliraju odnos između Društva i stranke. 

 

Uporaba pojmova: 

 • Stranka je fizička ili pravna osoba koja je u pravno-poslovnom odnosu s Društvom, bez obzira na njegov pravni ili statusni oblik.
 • Potrošač je svaka stranka koja je fizička osoba i pribavlja ili koristi robu ili usluge Društva za osobne namjene ili za namjene izvan svoje profesionalne ili dohodovne aktivnosti. 
 • Ponuda je jedinstveni termin za ponudu u raznim oblicima, predračun ili drugi oblik prijedloga za zaključenje ugovora, koji Društvo nudi stranki.
 • Ugovor je sporazum u pisanom obliku, sklopljen između Društva i stranke. Zaključenjem ugovora također se smatra ponuda ili predračun koji Društvo pošalje stranki, a stranka ga prihvati ili potvrdi. Ovi opći uvjeti sastavni su dio svakog ugovora.
 • Predmet ugovora je roba iz prodajnog asortimana Društva.

Kod obavještavanja stranke o isporuci, zaključenju, raskidu ili izmjeni ugovora i svim ostalim informacijama vrijedi teorija slanja. To znači da je datum obavještavanja stranke datum kada Društvo pošalje obavijest putem komunikacijskog medija. Sve obavijesti strankama u vezi s isporukom predmeta ugovora, zaključenjem ili raskidom ugovora i ostalim informacijama Društvo šalje e-poštom na adresu koju je stranka navela. Društvo također obavještava redovnom poštom, telefonom ili na bilo koji drugi način dogovoren sa strankom. 

 

Društvo se obvezuje da će u svakom trenutku na svojoj internetskoj stranici pružati sljedeće informacije:

 • podaci o identitetu Društva (naziv Društva, sjedište, matični i porezni broj, podaci o upisu u registar s naznakom registra i brojem upisa),
 • kontaktni podaci (adresa e-pošte, telefonski broj),
 • informacije o osnovnim karakteristikama proizvoda i usluga (uključujući informacije o uslugama nakon kupnje i jamstvima),
 • informacije o dostupnosti proizvoda,
 • uvjeti isporuke (način, mjesto i datum isporuke),
 • nedvosmisleno navedene cijene, uključujući podatke o dodatnim porezima i troškovima prijevoza,
 • načini plaćanja i dostave,
 • razdoblje valjanosti ponude,
 • uvjeti i rokovi za raskid ugovora,
 • upoznavanje s odgovornosti za materijalne nedostatke i
 • podaci o žalbenom postupku.

Društvo se obvezuje da neće postavljati ugovorne uvjete koji bi bili nepravedni prema potrošaču, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nepošteni uvjeti ugovora su ništavni.

Radno vrijeme Društva je: ponedjeljak–petak: 8h do 16h; subotom, nedjeljom i praznikom zatvoreno.

 

Primjena općih uvjeta

Ovi opći uvjeti su prioritetni, dakle u cijelosti zamjenjuju nedostatne, različite i kontradiktorne ugovorne odredbe između Društva i stranke. Ovi opći uvjeti zamjenjuju bilo koje opće uvjete i ostale dokumente stranke, osim ako upotrebu ovih općih uvjeta Društvo izričito ne isključi u pisanom obliku. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio ugovora zaključenih između stranke i Društva. Potpisivanjem ugovora ili ulazeći u ugovorni odnos na drugi način, stranka izražava potpunu suglasnost sa sadržajem ovih općih uvjeta. Stranka ovime izričito potvrđuje da se na sve međusobne pravne odnose primjenjuju samo opći uvjeti Društva. Ako stranka želi poslovno surađivati ​​s Društvom i s njim sklopiti ugovorni odnos, dužna je prihvatiti ove opće uvjete u cijelosti i u navedenom obliku. Stranka se odriče mogućnosti utjecaja na sadržaj, oblik i pojedinačne ugovorne odredbe općih uvjeta. 

Predmetni opći uvjeti primjenjuju se uz opće zakonske propise kao pojedinačni posebni akt. 

Predmetni opći uvjeti dostupni su na internetskoj poveznici: http://irbis.si/pogoji-poslovanja. Upoznavanje s općim uvjetima poslovanja moguće je i na poslovnoj adresi Društva. Potpisivanjem ugovora ili drugoga pravnog akta stranka potvrđuje da je u cijelosti upoznata sa sadržajem općih uvjeta. Potpisivanjem ugovora također se smatra ispostavljanje valjane narudžbe internetskoj trgovini Društva. Predmetni opći uvjeti obvezuju potrošača samo ako je na njihovo postojanje bio izričito upozoren prije zaključenja ugovora, predračuna, predugovora ili ponude. Potrošač mora biti upoznat sa svim mogućnostima, da bi se s općim uvjetima upoznao u cijelosti, na razumljiv i dostupan način.

 

Izmjene Općih uvjeta

Društvo se obvezuje da će sve izmjene općih uvjeta biti objavljene na internetskoj stranici www.irbis.si s datumom njihovog stupanja na snagu. Opći uvjeti obvezuju u onom obliku i s onim sadržajem koji je strankama bio dostupan na dan sklapanja ugovora. Ako dođe do izmjene općih uvjeta, one postaju obvezujuće za stranku od dana kada je s njima upoznata. Smatra se da je stranka upoznata s izmjenama u trenutku njihove objave na internetskoj stranici www.irbis.si i po primitku obavijesti o izmjeni. Time se smatra da stranka pristaje na izmjenu općih uvjeta. 

Ako stranka izjavi da se ne slaže s izmijenjenim uvjetima, Društvo ima pravo odustati od ugovora. Ako pojedinačna odredba ugovora ili općih uvjeta postane nevažeća ili neprovediva ili ako nastane pravna praznina, to ne utječe na ostale odredbe ugovora ili općih uvjeta, s tim da se ugovorne strane slažu da se umjesto nevažeće, neprovedive ili nepostojeće odredbe primjenjuje odredba najbliža svrsi ili cilju ugovora.

 

Kolizija zakonskih odredbi

U slučaju kad su predmetni opći uvjeti u suprotnosti s ostalim općim uvjetima Društva, primijenit će se odredba koja u konkretnom slučaju ima više smisla. Društvo i stranka mogu isključiti primjenu pojedinih odredbi predmetnih općih uvjeta ako su te odredbe u suprotnosti s odredbama ugovora ili s općom svrhom ugovora. Ako su predmetni opći uvjeti u suprotnosti s propisima o zaštiti potrošača, u tom će se dijelu primijeniti odgovarajuće potrošačko zakonodavstvo.

 

Opće odredbe 

Stranka je dužna obavijestiti Društvo o svim podacima i činjenicama važnima za zasnivanje i nastavak pravno-poslovnog odnosa, pri čemu su posebno važni podaci o promjeni prebivališta ili sjedišta stranke, o promjeni vlasničke strukture stranke, promjeni pravno-organizacijskog oblika stranke, o stanju koje upućuje na nesolventnost (platnu nesposobnost) stranke, bez obzira na to jesu li se stekli zakonski uvjeti za uvođenje stečaja ili prisilne nagodbe, i ostale informacije, događaji i situacije koji mogu utjecati na pravno- poslovni odnos između Društva i stranke.

Društvo prikuplja neke osobne podatke o strankama. Vrste osobnih podataka, svrhe njihove obrade i pravni temelj za obradu uređeni su dokumentom Politika privatnosti, koji je sastavni dio Općih uvjeta. Stranke se mogu upoznati s politikom privatnosti na internetskoj stranici Društva http://irbis.si/varstvo-osebnih-podatkov. Društvo nastoji osigurati da su podaci u internetskoj trgovini redovito ažurirani. U reklamnim porukama i opisima proizvoda u internetskoj trgovini Društva može doći do manjih odstupanja u smislu karakteristika proizvoda koja za Društvo nisu obvezujuća. Društvo obvezuju svi navodi u vezi s karakteristikama robe koji su uključeni u određenu ponudu ili ugovor.

Društvo zadržava pravo promjene specifikacija ili podataka iz prethodne točke, bez prethodne najave stranki, a specifikacije i podaci obvezuju samo ako su navedeni u ugovoru. U poslovanju s potrošačima, Društvo se obvezuju poštovati u reklamnim porukama navedene cijene, karakteristike robe i uvjete jamstva. Cijene u reklamnim porukama izražene su u eurima i uključuju PDV.

 

Cijene

Cijene prikazane na web-stranici Društva mogu se promijeniti bez prethodne najave. U poslovanju s potrošačima cijene navedene u cjeniku Društva uključuju PDV. Društvo će stranki, prije zaključenja ugovora ili prije nego što ponuda postane obvezujuća za stranku, dati konačnu cijenu koja će uključivati ​​PDV. Ako konačnu cijenu nije moguće izračunati unaprijed zbog prirode robe ili usluga, Društvo će obavijestiti stranku o načinu izračuna konačne cijene. Kod zaključenja ugovora na neodređeno vrijeme, konačna cijena koju će Društvo dati stranki uključivat će ukupne troškove za svako obračunsko razdoblje.

Cijene su obvezujuće od trenutka kad Društvo stranki pošalje e-mail s potvrdom narudžbe. U slučaju da je podatak o cijeni netočan ili se cijena promijeni tijekom obrade narudžbe, kupac ima pravo odustati od ugovora. Cijene navedene u trenutku stavljanja proizvoda u košaricu su važeće, ali ne dulje od 15 dana, što je i maksimalno vrijeme od stavljanja proizvoda u košaricu do potvrde narudžbe (u daljnjem tekstu: "rezervirana cijena"). Prodavatelj zadržava pravo da skrati vrijeme rezervirane cijene u slučaju posebnih akcijskih ponuda, uvođenja novih proizvoda ili promotivnih kampanja, što je navedeno u akcijskoj ili promotivnoj cijeni pojedinog proizvoda. Sustav internetske trgovine će prije isteka vremena rezervirane cijene iz sustava internetske trgovine registriranom korisniku na adresu e-pošte ili GSM broj poslati automatsku poruku o skorom isteku rezervirane cijene određenog proizvoda koji je dodao u košaricu.

Nakon uspješne narudžbe i potvrde, ugovor između Društva i stranke pohranjuje se u elektroničkom obliku u bazu podataka te na server Društva. Ugovor je dostupan stranki na pisani zahtjev. Kod isporuke proizvoda standardna ambalaža uključena je u cijenu proizvoda, a dodatnu transportnu ambalažu i troškove prijevoza Društvo dodatno naplaćuje po cijeni navedenoj u cjeniku Društva ili po cijeni dogovorenoj između Društva i stranke

 

Izdavanje računa

Društvo stranki šalje račun za naručenu robu ili usluge u obliku PDF dokumenta na adresu e-pošte koju je stranka dala prilikom naručivanja na web-stranici Društva. Na zahtjev stranke, što se bilježi u napomeni prilikom naručivanja, Društvo naručenim proizvodima prilaže tiskanu kopiju računa.

Stranka je dužna prije zaključenja narudžbe pregledati sve podatke i specifikacije narudžbe. Naknadni prigovori na nepravilnost izdanih računa nisu relevantni.

 

Vlasništvo

Svi zapisi, dokumenti, tehnička i druga dokumentacija vezana uz predmet ugovora jesu i ostaju vlasništvo Društva i nakon sklapanja ugovora, osim ako Društvo nije izdalo pismeno odobrenje za upotrebu tog materijala. U slučaju da Društvo izda pristanak za uporabu ove dokumentacije, stranka se obvezuje da će spomenutu dokumentaciju koristiti isključivo u dogovorene svrhe; reprodukcija, distribucija, mijenjanje, javno prikazivanje i emitiranje i drugi oblici iskorištavanja bez pismenog pristanka Društva zabranjeni su. Stranka se slaže i upozorena je na to da navedena dokumentacija predstavlja poslovnu tajnu Društva. Ako ugovorom između Društva i stranke nije drugačije navedeno, Društvo zadržava vlasništvo, autorska i srodna prava nad svim dokumentima potrebnim ili dostavljenim u vezi sa sklapanjem i/ili izvršenjem ugovora.

 

Poslovna tajna

Ugovori sklopljeni između Društva i stranke poslovna su tajna. Poslovna tajna su i sve informacije koje Društvo daje stranki prije sklapanja ugovora, poput raznih priručnika, uputa, tablica, cjenika, poslovnih ili financijskih podataka itd. Stranka se obvezuje čuvati poslovne tajne Društva tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa. Informacije, čije bi otkrivanje moglo značajno naštetiti Društvu, stranka mora čuvati kao poslovnu tajnu 5 godina nakon isteka ugovornog odnosa. U slučaju kršenja poslovne tajne, stranka odgovara za štetu i kazneno je odgovorna. Ugovorne strane mogu ugovoriti iznimke od ovih odredbi.

 

Ograničenje odgovornosti

Društvo nastoji osigurati točnost podataka objavljenih u internetskoj trgovini. Značajke proizvoda, vrijeme isporuke ili cijena mogu se promijeniti tako brzo da Društvo ne stigne ispraviti podatke u internetskoj trgovini. U tom će slučaju Društvo obavijestiti stranku o promjenama i omogućiti joj opoziv narudžbe ili zamjenu naručene robe. Fotografije ne prikazuju u potpunosti vjerno svojstva robe. Društvo nastoji prikazati točne fotografije proizvoda, ali sve fotografije treba doživjeti kao simbolične.

Društvo zadržava pravo privremenog onemogućavanja pristupa web-stranici u slučaju tehničkih problema ili održavanja. U slučaju tehničkih problema, Društvo zadržava pravo otkazati sve narudžbe izvršene tijekom razdoblja tehničkih problema. U takvim će slučajevima Društvo odmah obavijestiti stranku o tehničkim problemima i dati upute o daljnjim postupcima. Prije posjeta web-stranici Društva stranka se mora, na vlastitu odgovornost, pobrinuti za sigurnost svojih tehničkih sredstava za pristup web-stranici i sigurnost korisničkih imena i lozinki na web-stranici.

Društvo zadržava pravo iznimnog povlačenja iz izvršenja narudžbe u slučajevima kada naručeni proizvodi više nisu dostupni, ako se utvrdi povećana platna rizičnost kupca ili ako postoji očita pogreška u cjeniku. U svim takvim i sličnim slučajevima Društvo će odmah obavijestiti stranku o mogućem raskidu ugovora.

Društvo zadržava pravo raskida ugovora ako se utvrdi bitna pogreška u skladu s člankom 46. Zakona o obveznim odnosima. Bitnom pogreškom smatra se pogreška u bitnim svojstvima robe i sve pogreške koje se prema običajima u trgovini ili prema namjeri stranke smatraju bitnima, a ako bi Društvo s njima bilo upoznato, ne bi sklopilo ugovor. To također uključuje očite pogreške u cijeni. 

 

Obrada pritužbi i rješavanje sporova

Na tumačenje ovih uvjeta prodaje ili ugovora sklopljenih između Društva i stranke primjenjuje se isključivo pravo Republike Slovenije. Ugovorne stranke obvezuju se da će sve sporove riješiti sporazumno, a ako su iscrpljeni svi izvansudski načini za postizanja sporazuma, za rješavanje spora nadležan je nadležni sud u Republici Sloveniji prema sjedištu Društva.

U skladu sa zakonskim propisima, Društvo ne priznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

Ponuđač, koji kao ponuđač roba i usluga omogućuje internetsku trgovinu na teritoriju Republike Slovenije, ne objavljuje elektroničku poveznicu na mrežnu platformu za rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je potrošačima dostupna na ovom URL-u: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL  Navedena uredba proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća za internetsko rješavanje potrošačkih sporova i izmjene Uredbe (ES) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22/ES.

Društvo se pridržava važećeg zakonodavstva o zaštiti potrošača. Društvo ima djelotvoran i povjerljiv sustav rješavanja pritužbi. Pritužba se šalje na e-adresu prodaja@irbis.si.

Društvo će stranki potvrditi primitak žalbe u roku od 5 radnih dana i obavijestiti stranku o tijeku i trajanju pritužbenog postupka. 

 

Internetska prodaja proizvoda

 • Registracija korisnika

Stranke mogu prilikom narudžbe stvoriti vlastiti korisnički račun s lozinkom. Korisničko ime je isto kao adresa e-pošte koju je korisnik dao tijekom postupka narudžbe.

 • Postupak predavanja narudžbe

U odjeljku "prodajni program" na web-stranici korisnik može kliknuti za odabir opcije "dodaj u košaricu". Sustav tada izdaje obavijest o uspješnom dodavanju proizvoda u košaricu sa željenim proizvodima. Nakon što sustav zabilježi proizvod dodan u košaricu, korisnik može klikom na "Košarica" nastaviti postupak plaćanja ili se vratiti u trgovinu.

Ako korisnik želi ukloniti određeni proizvod ili uslugu iz košarice, to može učiniti klikom na ikonu × kraj odabranog proizvoda. Ako korisnik želi dodati nove proizvode u košaricu, to može učiniti klikom na "nastavi kupovati" i ponavljanjem postupka iz prethodnog odlomka. Nakon potvrde košarice s odabranim proizvodima, sustav korisnika preusmjerava na obrazac s podacima o kupcu ili naručitelju. Da bi izvršio narudžbu, korisnik mora pravilno ispuniti sva polja. Sustav omogućuje korisniku spremanje podataka iz obrasca u profil korisnika za buduće narudžbe. Korisnik može birati između načina plaćanja navedenih u "Dostava i plaćanje".

Korisnik može navesti da želi preuzeti predmet narudžbe na poslovnoj adresi Društva, na poslovnoj adresi podružnice u Ljubljani, ili može odabrati dostavu dostavne službe Pošte Slovenije ili Intereurope. Prije narudžbe korisnik može provjeriti i po potrebi ispraviti sve unesene podatke vezane uz narudžbu koje sustav prikazuje nakon uspješne potvrde svih prethodnih faza postupka. Korisnik potvrđuje narudžbu klikom na "dovrši kupnju", čime se obvezuje ispuniti ugovor i potvrđuje da je dužan platiti. Ako je narudžba uspješno poslana, sustav prikazuje broj narudžbe.

Kupoprodajni ugovor (narudžba) pohranjen je u elektroničkom obliku na poslužitelju Društva, a stranka može zatražiti primjerak e-poštom na: prodaja@irbis.si.

Nakon uspješno predane narudžbe korisnik na svoju adresu e-pošte dobiva potvrdu o primitku i potvrdu narudžbe. Registrirani korisnik u bilo kojem trenutku može pristupiti podacima o sadržaju ugovora i statusu narudžbe u svom korisničkom profilu. Kako bi provjerilo navedene korisnikove podatke i točnost narudžbe, Društvo može kontaktirati korisnika na njegov telefonski broj.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke i pravne pogreške

Društvo odgovara za materijalne greške koje je roba imala onda kad je opasnost slučajnog uništenja ili oštećenje prešla na stranku. Taj trenutak u pravilu nastupa s preuzimanjem robe. 

O materijalnom nedostatku je riječ:

 • ako stvar nema svojstva potrebna za normalnu uporabu ili stavljanje u promet;
 • ako stvar nema svojstva potrebna za posebnu uporabu za koju je kupac kupuje, a koja je prodavaču bila poznata ili mu je trebala biti poznata;
 • ako stvar nema svojstva ni odlike koje su bile izričito ili prešutno dogovorene ili navedene;
 • ako je prodavač isporučio stvar koja se ne podudara s uzorkom ili modelom, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u svrhu obavijesti.

Stranka je dužna odmah ili što je prije moguće pregledati predmet ugovora, utvrditi moguće nedostatke i zabilježiti ih. U suprotnom Društvo ne uzima u obzir materijalne nedostatke koji nisu skriveni i koji su bili uočeni ili bi trebali biti uočeni nakon pregleda predmeta ugovora.

Stranka je dužna obavijestiti Društvo o očitim materijalnim nedostacima odmah ili najkasnije u roku od osam dana nakon odgovarajućeg pregleda, a o skrivenim materijalnim nedostacima odmah ili najkasnije u roku od osam dana od otkrivanja, u suprotnom nema pravo na ispravljanje materijalnih nedostataka.

Potrošač je dužan obavijestiti Društvo o materijalnom nedostatku u roku od dva mjeseca od dana otkrivanja materijalnog nedostatka. Društvo odgovara za materijalne nedostatke koji se pokažu u roku od šest mjeseci od isporuke robe, a u slučaju potrošačkih ugovora u roku od dvije godine od datuma isporuke robe ili u roku od jedne godine od isporuke rabljene robe. Društvo jamči da na predmetu ugovora treća strana nema vlasnička ili autorska prava ili prava industrijskog vlasništva koja bi isključila, smanjila ili ograničila prava stranke odnosno jamči da ima ta prava regulirana sa svojim ugovornim partnerima. Nakon što je obavijestio Društvo o materijalnom nedostatku, potrošač mu mora omogućiti da pregleda robu i u obavijesti o materijalnom nedostatku detaljnije opisati nedostatak.

Društvo ne uzima u obzir neznatne materijalne nedostatke. Ako Društvo utvrdi postojanje materijalnog nedostatka u skladu s pravodobnom i ispravnom obavijesti potrošača, potrošač ima pravo u vezi s robom od Društva zatražiti:

 • popravak nedostatka ili
 • povrat dijela uplaćenog iznosa razmjerno nedostatku ili
 • zamjenu neispravne robe novom besprijekornom robom ili
 • povrat uplaćenog iznosa.

U svakom slučaju, potrošač ima i pravo od prodavatelja zahtijevati naknadu štete, a posebno naknadu troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i prijevoza proizvoda, nastalih u ispunjavanju obveza iz prethodnog stavka.